Stilt i bero inntil videre

Arbeidet med bompengefinansiering av byvekstavtalen ble tidlig i høst stilt i bero inntil videre.

Foto: Ola Nordmann.

Lorem ipsum