Målemetode - nullvekstmålet

Samferdselsdepartementet har sendt ut brev til berørte byregioner om en endring av målemetoden for nullvekstmålet.

Foto: Ola Nordmann.

Lorem ipsum