Forhandlingene starter opp

I Bymiljøavtalen er det en målsetting om å doble kapasiteten i kollektivsystemet. Harald Furre illustrerte dette med modellen av en eldre engelsk buss fra samferdselsministerens rikholdige samling av modellkjøretøyer. Det er dog en nyere variant som skal brukes i Kristiansandsregionen.

Foto: Ola Nordmann.

Lorem ipsum